Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (elektroresekcja prostaty) to jedna z metod leczenia łagodnego rozrostu stercza (przerostu prostaty). Zabieg ma charakter inwazyjny i odbywa się w szpitalu. Po operacji Pacjent musi spędzić kilka dni na oddziale urologicznym.


Elektroresekcja gruczołu krokowego

Wskazania do zabiegu
Leczenie zaawansowanych postaci przerostu gruczołu krokowego odbywa się w sytuacji, gdy:

 • występuje znaczne zaburzenie oddawania moczu,
 • gruczoł krokowy jest wyraźnie powiększony,
 • mocz zalega w pęcherzu,
 • dochodzi do zatrzymania moczu,
 • leczenie farmakologiczne nie przynosi efektów,
 • zakażenia układu moczowego nieustannie nawracają,
 • występuje kamica pęcherza moczowego,
 • mamy do czynienia z uchyłkami pęcherza moczowego,
 • dochodzi do poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego nerek,
 • pojawia się wtórna niewydolność nerek.

Przygotowanie do zabiegu:
Przed zabiegiem należy wykonać kilka badań, m.in. przezbrzuszne/przezodbytnicze USG.
Powyższemu badaniu towarzyszą:

 • badanie ogólne moczu,
 • badanie ogólne krwi wraz z oznaczeniem PSA i jonogramem,
 • szczepienie przeciwko WZW typu B,
 • odstawienie (lub zamiana) preparatów rozrzedzających krew.

Przebieg zabiegu:
Zabieg przezcewkowej elektroresekcji przerośniętego gruczołu krokowego trwa 1-2 godziny i odbywa się w znieczuleniu podpajęczynówkowym (zewnątrzoponowym).

Elektroresekcja jest wykonywana przy pomocy endoskopuresektoskopu z pętlą tnącą, wkładanego przez cewkę moczową w obręb gruczołu krokowego. Widok z kamery pozwala lekarzowi na wycięcie płatów stercza i koagulację operowanych miejsc (w celu zapobieżenia krwawieniu). Wycięte skrawki tkanki są wyciągane i przekazywane do badania histopatologicznego. 

Postępowanie po zabiegu:
Po zabiegu TURP Pacjent pozostaje podłączony do cewnika na kilkanaście godzin. Pobyt w szpitalu trwa zazwyczaj 2-3 dni.

Powikłania pozabiegowe zależą od wielu czynników, takich jak stopień rozwoju choroby, wiek osoby operowanej, przebieg zabiegu i zastosowane znieczulenie.

Powikłania po znieczuleniu:

 • zespół popunkcyjny (silny ból głowy i nudności w pozycji siedzącej/stojącej)

Powikłania po zabiegu:

 • krwawienie z cewki moczowej,
 • zespół poresekcyjny,
 • nietrzymanie moczu związane z nadreaktywnością mięśnia wypieracza bądź procesem gojenia,
 • trwałe nietrzymanie moczu wynikłe z uszkodzenia zwieracza cewki moczowej,
 • zakażenie układu moczowego,
 • zwężenie cewki moczowej,
 • wytrysk wsteczny.

 

Rezerwacja wizyty

Rejestracja telefoniczna

Pn - Pt  9:00 - 17:00

(62) 757 77 45

Całodobowy e-mail:

rejestracja@okulus.com.pl

Rejestracja osobista

Rejestracja wizyt do lekarzy specjalistów

odbywa się w godzinach pracy poradni

ul. Śródmiejska 34,

62-800 Kalisz