Wadami rozwojowymi określamy wszelkie odstępstwa i anomalie, związane z nieprawidłową budową narządów. Możemy mieć do czynienia z anomaliami małymi (nie zagrażającymi życiu; mającymi znaczenie głównie kosmetyczno-estetyczne) oraz anomalnie duże, które mogą skutkować poważnymi problemami ze zdrowiem, w skrajnych przypadkach zagrażające życiu nowonarodzonego dziecka.

W przypadku układu moczowego, wadą spotykaną najczęściej są nieprawidłowości anatomiczne nerek. Mogą się one wiązać m.in. z nieodpowiednim rozmiarem nerki, nieadekwatną liczbą nerek, ich złym umiejscowieniem, niewłaściwą orientacją miedniczki, zaburzeniem budowy układu kielichowo-miedniczkowego i naczyń nerkowych. W skrajnych przypadkach dochodzi do całkowitego braku nerki.

Jak zdiagnozować wady wrodzone?

Pomocą w diagnostyce wad wrodzonych układu moczowego służy ultrasonografia. Znajduje ona zastosowanie także przy innych, niespecyficznych objawach w obrębie układu moczowego.
Więcej informacji o urologii i innych dziedzinach medycyny, prezentujemy w pozostałych zakładkach, m.in. tej poświęconej wodniakom jąder i żylakom powrózka.

Rezerwacja wizyty

Rejestracja telefoniczna

Pn - Pt  9:00 - 17:00

(62) 757 77 45

Całodobowy e-mail:

rejestracja@okulus.com.pl

Rejestracja osobista

Rejestracja wizyt do lekarzy specjalistów

odbywa się w godzinach pracy poradni

ul. Śródmiejska 34,

62-800 Kalisz