Specjaliści Kliniki Okulus to lekarze wielu dziedzin. Poza okulistyką, świadczymy szereg innych usług medycznych. Wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej, a także ortopedii. Prowadzimy rehabilitację pozabiegową i opiekę pielęgniarską w domu pacjenta.

Sprzęt i zaplecze diagnostyczne – zabiegi laserowe

Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą do diagnostyki:

  • jaskry – GDX, perymetr komputerowy HFII, tonometr bezkontaktowy,
  • schorzeń przedniego odcinka oka – topograf rogówki, pachymetr,
  • schorzeń siatkówki – HD-OCT, cyfrowa funduskamera, USG,
  • zeza – synoptofory itp.

Wykonujemy zabiegi laserowe w cukrzycy, jaskrze i zaćmie wtórnej, za pomocą najnowszych laserów niemieckiej firmy Zeiss:

  • Visulas 532s,
  • Visulas Yag III.

Sale operacyjne są wyposażone w sprzęt operacyjny Zeiss (mikroskopy, lasery) oraz amerykańskiej firmy Alcon (fakoemulsyfikatory Infinity, Legacy 20000, witrektom Accurus).