1. GDx VCC
Badanie GDx jest wykorzystywane przy ocenie grubości włókien nerwowych siatkówki i diagnostyce ich ewentualnego zaniku. To stały element profilaktyki okulistycznej, znajdujący użytek w monitorowaniu schorzeń nerwu wzrokowego.

Do schorzeń tego typu należą m.in.:

 • jaskra,
 • guzy oczodołu/mózgu z uciskiem nerwu wzrokowego lub uszkodzeniem drogi wzrokowej,
 • zmiany niedokrwienne siatkówki/mózgu/nerwu wzrokowego,
 • zmiany pozapalne z zanikiem nerwu wzrokowego,
 • zmiany pourazowe z uszkodzeniem/zanikiem nerwu wzrokowego,
 • choroba Alzheimera,
 • stwardnienie rozsiane.
 • Zmiany niedokrwienia nerwu wzrokowego przednia /tylna
 • Niedokrwienna neuropataia nerwu wzrokowego

Przyczyny zmniejszenia grubości/zaniku włókien nerwowych siatkówki:

 • Jaskra (neoropatia jaskrowa)
 • zmiany degeneracyjne siatkówki/nerwu wzrokowego,
 • choroby niedokrwienne nerwu wzrokowego,
 • choroby zapalne nerwu wzrokowego.

Zalety badania GDx:

 • obrazowanie dna oka bez potrzeby rozszerzania źrenic,
 • bezbolesność i nieinwazyjność,
 • krótki czas trwania,
 • powtarzalność.

Przebieg badania
Okulistaza pośrednictwem aparatu emituje wiązkę laserową, w pełni bezbolesną i nieszkodliwą dla Pacjenta. W następnej kolejności dochodzi do pomiaru grubości włókien nerwowych. Otrzymany obraz trafia do systemu komputerowego, który ocenia stopień ubytków.

Przez cały czas trwania badania Pacjent znajduje się w pozycji nieruchomej, z twarzą przylegającą do statywu aparatu. Wzrok kierowany jest na wprost lub w kierunku znacznika ustawionego przez lekarza.

Warunkiem powodzenia badania jest odpowiednia przezierność ośrodków optycznych (rogówki, soczewki). Procedura diagnostyczna może się nie udać przy niektórych przypadkach zaćmy, zmianach degeneracyjnych i przymgleniu rogówki.

Perymetria komputerowa 

Jak często należy powtarzać badanie?
Osoby z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na jaskrę powinny poddawać się badaniu GDx w odstępach półrocznych. U pozostałych Pacjentów o częstotliwości badania decyduje lekarz.

2. Perymetria komputerowa – badanie pola widzenia
Badanie pola widzenia (tzw. perymetryczne) ma za zadanie ocenić przestrzeń, którą Pacjent obejmuje w danej chwili wzrokiem. Znajduje zastosowanie przy monitorowaniu efektów leczenia i stopnia rozwoju chorób uszkadzających siatkówkę bądź nerw wzrokowy.

Wskazania do badania perymetrycznego:

 • schorzenia okulistyczne z ograniczeniem pola widzenia:
  • jaskra,
  • zmiany zwyrodnieniowe siatkówki wrodzone/nabyte,
  • zmiany zwyrodnieniowe/zapalne/niedokrwienne w obrębie nerwu wzrokowego,
  • dolegliwości neurologiczne/neurochirurgiczne o podłożu zapalnym, niedokrwiennym, zanikowym i rozrostowym, skutkujące uszkodzeniem:
   • nerwu wzrokowego,
   • drogi wzrokowej,
   • ośrodków wzrokowych mózgu.
 • dolegliwości endokrynologiczne i związane z nimi zaburzenia pola widzenia – np. guzy, patologiczny rozrost przysadki mózgowej
 • stany po urazach głowy, skutkujące zaburzeniem pola widzenia.

Jak wygląda badanie?
W trakcie badania Pacjent przyjmuje pozycję siedzącą przy aparacie, tzw. polomierzu. Badane oko spogląda na znacznik, usytuowany w centralnej części kopuły perymetru. Wciśnięcie przycisku oznacza moment pojawienia się w polu widzenia poruszającego się świetlnego punktu. Każde oko jest badane odrębnie.

Zalety perymetrii komputerowej:

 • dzięki badaniu perymetrycznemu istnieje możliwość graficznego zobrazowania drogi wzrokowej wraz z miejscem i zakresem uszkodzenia,
 • badanie jest w pełni bezbolesne i nieinwazyjne.

Badanie wymaga dużego stopnia dokładności, uwagi i współpracy ze strony pacjenta. Osoba badana powinna dosunąć czoło oraz brodę do statywu z aparatem, nieruchomo patrzeć okiem na wskazany znacznik (oko drugie pozostaje zasłonięte).


Badanie GDX

 

Wyniki badania okażą się szczególnie wartościowe w zestawieniu z innymi wynikami badań Pacjenta, takimi jak stan kliniczny, ostrość widzenia czy wygląd tarczy nerwu wzrokowego.

UWAGA! Każdy wykryty ubytek powinien znaleźć potwierdzenie w kolejnych badaniach. Tylko wówczas pierwotne wyniki mogą być traktowane jako w pełni wiarygodne.