Nasza Klinika w Kaliszu świadczy usługi długoterminowej opieki pielęgniarskiej w domu pacjenta. Ofertę dedykujemy osobom starszym oraz przewlekle lub somatycznie chorym, niewymagającym stałej hospitalizacji.

Dzięki opiece pielęgniarek i pielęgniarzy, osoby potrzebujące mają zagwarantowany stały nadzór oraz profesjonalne wsparcie medyczne. Takie rozwiązanie odciąża bliskich chorego, którzy mogą bez przeszkód spełniać swoje codzienne obowiązki.

Zakres opieki pielęgniarskiej

W zakres usług pielęgniarskich wchodzi szereg czynności, które mogą być wykonywane poza środowiskiem szpitalnym.


Zabiegi i świadczenia pielęgniarskie:

 • kroplowe wlewy dożylne,
 • zakładanie opatrunków,
 • karmienie przez zgłębnik lub przetokę (np. po przebytym zabiegu chirurgicznym,
 • pielęgnacja przetoki,
 • zakładanie/usuwanie cewnika,
 • płukanie pęcherza moczowego,
 • pielęgnacja po tracheotomii.

Zgłoszenie do opieki pielęgniarskiej

Podstawą do objęcia opieką przez pracownika Kliniki Okulus jest złożenie zgłoszenia. Powinno ono zawierać:

 • skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • wypełnioną skalę Barthel z oceną punktową w zakresie 0-40,
 • kwalifikację pielęgniarską,
 • pisemną zgodę pacjenta (bądź opiekuna).