Poza okulistyką dla osób dorosłych, Klinika Okulus zajmuje się okulistyką dziecięcą. Poradnia Okulistyczna dla Dzieci prowadzi diagnostykę i badania dążące do ustalenia anatomiczno-funkcjonalnego stanu oczu dziecka. Wykonujemy badania w cykloplegii, na lampie szczelinowej oraz na synoptoforze (w przypadku chorób zezowych).

W wyjątkowych sytuacjach stosujemy badania dodatkowe, takie jak USG oka, UBM gałki ocznej, badanie dna oka, tomografia siatkówki czy ocena nerwu wzrokowego. Poza leczeniem zeza, rozwiązujemy problemy niedowidzenia, retinopatii wcześniaczej i niedrożności dróg łzowych. Pomagamy w doborze okularów i soczewek kontaktowych.

Kiedy udać się do okulisty?

Pierwsze badanie oczu dziecka u okulisty powinno mieć miejsce po ukończeniu 4. roku życia. Okulista przeprowadza kontrolę narządu wzroku pod kątem wady refrakcji oraz zeza. Oprócz przeprowadzania regularnych badań diagnostycznych, musimy pamiętać o obserwacji dziecka. Do niepokojących objawów zaliczamy m.in.: częste łzawienie, zaczerwienie i ropienie oczu, mrużenie przy patrzeniu z bliska, problemy ze skupieniem wzroku na jednym punkcie. Tego typu symptomów nie można lekceważyć. Zaleca się bezzwłoczną wizytę u okulisty.