Cykloplegia dziecięca

 

Zasadność stosowania kropli rozszerzających źrenice przy ocenie wady wzroku

Oko człowieka jest zaopatrzone w układ optyczny, załamujący światło i ogniskujący je na siatkówce. W skład rzeczonego układu wchodzą – rogówka, soczewka, ciecz wodnista oraz ciało szkliste.

Cykloplegia dziecięca


Soczewka dostosowuje się do odległości z jakiej postrzegamy obraz, poprzez regulację mocy. Tym samym moc soczewki wzrasta wraz z postrzeganiem obrazów z bliska i jest proporcjonalnie niższa przy patrzeniu na większe odległości. Umiejętność zmiany kształtu i mocy optycznej soczewki nazywamy terminem nastawności- akomodacją.

Na czym polega akomodacja oka?
Proces akomodacji umożliwia dostosowanie parametrów oka do oglądanych przedmiotów, niezależnie od miejsca ich położenia. Oko spontanicznie reaguje na sygnały odbierane przez mózg, dobierając optymalną ostrość widzenia.
Za zmianę kształtu i mocy soczewki odpowiadają napięcia okrężnych włókien mięśnia rzęskowego oka. Mięsień rozluźnia się w czasie patrzenia na odległość – układ więzadłowy utrzymujący soczewkę jest napięty, natomiast soczewka robi się płaska i załamuje światło słabiej. W trakcie widzenia z bliska, mięsień rzęskowy podlega napięciu, a układ więzadłowy soczewki jest rozluźniony, dzięki czemu soczewka zyskuje kształt kulisty i silniej załamuje światło.

Zakres akomodacji oka może się różnić w zależności od soczewki. Szczególnie ,,elastyczne” są oczy młodych osób. Utrudnia to diagnostykę potencjalnych wad wzroku. Moc refrakcji oka można ustalić za pośrednictwem badania skiaskopii lub refraktometrii.

Porażenie akomodacji – co to takiego, czemu służy?
Rozpoznanie wady wzroku powinno być poprzedzone cykloplegią – porażeniem mięśnia rzęskowego i czasowym wyłączeniem akomodacji, a tym samym zdolności ,,maskowania” wady. Porażenie odbywa się poprzez aplikację do worka spojówkowego kropli tropikamid lub atropiny. Stężenie i czas aplikacji zależą od wieku dziecka.

Skutkiem ubocznym cykloplegii jest utrudnione widzenie, szczególnie z bliska. Pacjent wykazuje też nadwrażliwość na światło. Źrenice pozostają rozszerzone przez około 2 tygodnie, a następnie samoistnie się zwężają.

W niektórych sytuacjach mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na krople. Zaliczamy do nich:

  • zaczerwienienie powiek/policzków,
  • podwyższenie temperatury,
  • uczucie rozdrażnienia/niepokoju.

 W w/w przypadkach zaleca się zaniechanie stosowania kropli i niezwłoczną konsultację lekarską.