Jaskra to jedna z najpoważniejszych chorób oczu, z którą boryka się dość wielu pacjentów. Jednocześnie jest to dość problematyczne schorzenie, ponieważ objawy ujawniają się dość powoli (niekiedy przebieg jest bezobjawowy), a przyczyny jej powstawania wciąż nie są do końca wyjaśnione. Dlatego bardzo ważne jest regularne wykonywanie okulistycznych badań diagnostycznych, które umożliwiają wczesne wykrycie i podjęcie stosownego leczenia jaskry.

Przyczyny jaskry

Jak już zostało wspomniane, przyczyny rozwoju jaskry nie zostały do końca wyjaśnione. Nie jest to też jednorodne schorzenie, a raczej spektrum różnorodnych jednostek chorobowych, które powodują zanik nerwów wzrokowych, a w konsekwencji nieodwracalną ślepotę. Każdy przypadek jaskry może być spowodowany innymi przyczynami. Geneza jej powstania może być więc różna. Do osób szczególnie narażonych na to schorzenie zaliczamy przede wszystkim:

 • osoby cierpiące na cukrzycę,
 • osoby cierpiące na miażdżycę i hiperlipidemię,
 • osoby, u których jaskra występowała w rodzinie,
 • osoby narażone na przewlekły stres,
 • osoby mające kłopoty z wysokim ciśnieniem tętniczym,
 • krótkowidzów (wada poniżej 4 dioptrii wraz ze zmianami w siatkówce i naczyniówce oka),
 • osoby cierpiące na migrenę.

Główne objawy jaskry

W zależności od specyfiki choroby jej objawy mogą być różne i występować z różnym nasileniem. Niekiedy bywają bardzo słabe, trudne do jednoznacznego stwierdzenia, co jest częstą przyczyną zwlekania z wizytą u okulisty. Do najważniejszych i najczęściej występujących symptomów zaliczamy m.in.:

 • światłowstręt,
 • trudności z przystosowaniem się wzroku do ciemności,
 • pogorszenie wzroku,
 • zaczerwienienie oka,
 • częste łzawienie oczu,
 • widzenie tzw. aureoli (tęczowych kół) lub mroczków przy spoglądaniu na źródło światła,
 • ból oka,
 • zwężenie pola widzenia,
 • nudności lub/i wymioty.

Jak leczona jest jaskra?

Jaskra to choroba, która może być leczona różnymi metodami. Dobór odpowiedniej terapii zależy m.in. od stopnia zaawansowania choroby. W przypadku wczesnego stadium niekiedy wystarczające okazują się odpowiednie leki w kroplach (przeciwjaskrowe). Przy zaawansowanym stadium niekiedy niezbędne jest leczenie operacyjne.