GDx to badanie diagnostyczne wykonywane w celu oceny grubości włókien nerwowych siatkówki, bardzo istotne również w przypadku podejrzenia ich zaniku. Stanowi również istotny element profilaktyki okulistycznej pod kątem schorzeń nerwu wzrokowego. W tym artykule wyjaśnimy, na czym właściwie polega badanie GDx oraz kiedy zaleca się jego wykonanie.

Na czym polega badanie GDx?

Badanie GDx to skaningowa polarymetria laserowa. Oznacza to, że podczas działań diagnostycznych okulista za pośrednictwem specjalnego aparatu emituje wiązkę laserową, która pozwala na dokonanie pomiarów grubości włókien nerwowych. Następnie możliwe jest zliczanie ilości włókien nerwowych na powierzchni siatkówki lub/i stwierdzenie ich zaniku. Otrzymany obraz trafia do systemu komputerowego, który ocenia stopień ubytków.

Aparat GDx dostarcza szeregu niezbędnych danych, takich jak m.in. grubość warstwy włókien, ich rozkład, miejsca ubytków itd. Tak precyzyjna ocena nie byłaby możliwa bez zastosowania odpowiedniego sprzętu.

Dla pacjenta jest to całkowicie bezbolesne badanie. Osoba badana musi jedynie leżeć w pozycji nieruchomej z twarzą przylegającą do statywu aparatu. GDx jest też nieinwazyjne i bardzo szybko przebiega. Pozwala na dokładne obrazowanie dna oka bez konieczności rozszerzania źrenic.

Wskazania do badania GDx

Jak już zostało wspomniane, badanie GDx pozwala na stwierdzić zmiany grubości lub zanik włókien nerwowych siatkówki. Do przyczyn tego zjawiska zaliczamy przede wszystkim jaskrę, zmiany degeneracyjne siatkówki/nerwu wzrokowego, choroby niedokrwienne nerwu wzrokowego oraz choroby zapalne nerwu wzrokowego.

Oprócz tego wykonanie GDx jest niezbędne w przypadku zmian niedokrwiennych mózgu oraz zmian pourazowych z uszkodzeniem lub zanikiem nerwu wzrokowego. Przeprowadzane jest w przypadku wystąpienia guzów oczodołu lub mózgu z uciskiem na nerw wzrokowy albo uszkodzeniem drogi wzrokowej. Oprócz tego stanowi istotne badanie diagnostyczne u pacjentów z chorobą Alzheimera, stwardnieniem rozsianym czy niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego.