Niedowidzenie to schorzenie polegające na znacznym zmniejszeniu ostrości wzroku bez jakiejkolwiek fizycznej przyczyny. Osoby cierpiące na niedowidzenie nie mają zdiagnozowanych żadnych chorób, które mogłyby być przyczyną tej wady. Różnica między okiem zdrowym a niedowidzącym może wynosić nawet dwa rzędy na tablicach służących do badania ostrości wzroku w gabinetach okulistycznych! Taka dysproporcja w ostrości widzenia znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie i może być niebezpieczna dla otoczenia. Niedowidzenie może także występować na dwojgu oczu, a żadne okulary, soczewki ani poprawa oświetlenia nie są w stanie skorygować tej wady. Jak można radzić sobie z niedowidzeniem? Zapraszamy do lektury!

Jakie mogą być powody niedowidzenia?

Mimo iż niedowidzenie nie ma żadnej organicznej przyczyny, można wyszczególnić najczęstsze powody powstawania tej wady. Do jej występowania przyczyniać się może:

  • Zez jednostronny
  • Różnowroczność
  • Wysokie wady wzroku
  • Nadwzroczność
  • Astygmatyzm (niezborność widzenia)
  • Ograniczone używanie oka spowodowane np.: opadającą powieką, zaćmą, długo noszonym opatrunkiem czy zmniejszeniem przejrzystości rogówki

Jak można radzić sobie z niedowidzeniem?

Przede wszystkim, jeżeli mamy kłopoty z ostrością widzenia na jednym lub dwojgu oczu, należy jak najszybciej udać się do okulisty, który przeprowadzi odpowiednie badania i określi stopień oraz przyczynę niedowidzenia. Należy mieć na uwadze, że całkowite wyleczenie niedowidzenia jest możliwe jedynie u dzieci, które nie osiągnęły jeszcze 10 roku życia. Najczęściej stosuje się u nich długotrwałe zasłanianie zdrowego oka, stosowanie okularów ze szkłami zmniejszającymi ostrość widzenia w zdrowym oku albo zmuszanie niedowidzącego oka do ćwiczeń celowniczych (np. malowaniu, rysowaniu, nawlekaniu koralików itp.). U dorosłych pacjentów stosuje się najczęściej laserową korekcję wzroku, która daje podobne efekty do noszenia soczewek kontaktowych czy okularów. Stosując tę terapię, możemy skutecznie poprawić jakość widzenia osób cierpiących na nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm oraz różnowroczność. Przy okazji wyleczenia wady wzroku można uzyskać satysfakcjonujące efekty w wyostrzaniu widzenia i poprawie jakości widzenia jedno lub obuocznego.