Wprowadzony w 2016 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatny program leczenia AMD pozwala na uratowanie wzroku znacznej części pacjentów, cierpiących na zwyrodnienie plamki żółtej oka. Sprawdź, czym jest schorzenie AMD, jak się objawia i jak się je leczy.

Czym jest AMD?

AMD to choroba wzroku, pojawiająca się u pacjentów po ukończeniu 50 roku życia, polegająca na zwyrodnieniu plamki żółtej, objawiającym się:

  • zniekształceniem obrazu,
  • pogorszeniem ostrości wzroku,
  • gorszym rozpoznawaniem barw,
  • krzywieniem się linii prostych
  • ciemnymi plamami w centrum pola widzenia.

AMD rozwija się bezboleśnie i bezobjawowo, a powyższe symptomy świadczą o zaawansowanej postaci choroby. Schorzenie występuje w postaci suchej i mokrej. O postaci suchej AMD mówi się wtedy, gdy część komórek siatkówki obumiera i następuje powolne pogorszenie widzenia. Postać mokra AMD, nazywana inaczej wysiękową, z kolei polega na powstawaniu pod siatkówką nieprawidłowych naczyń krwionośnych o cienkich ściankach, przez które wydostaje się surowica krwi i unosi siatkówkę. Widzenie jest niewyraźne, a pojawienie się szarej lub czarnej plamy w środku pola widzenia oznaczać będzie pęknięcie naczyń krwionośnych i krwotok. Bezpłatny program leczenia AMD obejmuje leczenie wysiękowej postaci choroby.

Na czym polega bezpłatny program AMD?

Leki, podawane pacjentom, cierpiącym na wysiękową postać AMD, mają na celu spowolnienie postępu choroby oraz zapobiegnięcie całkowitej utracie widzenia. Przewidziane w programie NFZ preparaty blokują produkowany przez siatkówkę czynnik wzrostu naczyń śródbłonka, w skrócie VEGF. Podawane są w zastrzykach do ciała szklistego, czyli źródła produkowanego przez siatkówkę czynnika wzrostu. Do leków tych należą  Lucentis, Avastin oraz Eyelea, wchłaniające wysięk surowicy i umożliwiające powrót siatkówki do prawidłowej grubości, a także przywracające prawidłowe położenie anatomiczne uszkodzonej siatkówki.

W ramach bezpłatnego programu AMD przewidziano również określoną ścieżkę diagnostyczną, obejmującą dwa ważne badania: optyczną koherentną tomografię oraz angiografię fluoresceniową. Optyczna koherentna tomografia pozwala w sposób bezinwazyjny i bezkontaktowy uzyskać obraz przekrojów warstw tkanek gałki ocznej i w efekcie wcześnie wykryć oraz ocenić stopień schorzenia siatkówki. OCT pozwala również przeprowadzić analizę rogówki. Angiografia fluoresceniowa z kolei pozwala na zobrazowanie dna oka po wypełnieniu naczyń krwionośnych fluoryzującym kontrastem. Dzięki niej możliwe jest wczesne wykrycie degeneracji plamki żółtej, czyli AMD.