Klinika Okulus w Kaliszu nie skupia się wyłącznie na okulistyce osób dorosłych i dzieci. Prowadzimy 5 oddziałów specjalistycznych, a także liczne poradnie
i pracownie. Ich szczegółowy wykaz prezentujemy poniżej.

 

1. Oddziały

 • okulistyczny,
 • chirurgiczny ogólny
 • chirurgii jednego dnia dla dzieci,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • rehabilitacji dziennej.

2. Poradnie:

 • okulistyczna,
 • okulistyczna dla dzieci,
 • leczenia zeza,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • rehabilitacyjna.

3. Pracownie:

 • angiografii fluoresceinowej,
 • laseroterapii,
 • perymetrii,
 • GDX,
 • USG,
 • HD-OCT,
 • topografii rogówki.


Ponadto, w zakres naszych usług wchodzą:

 • rehabilitacja ambulatoryjna,
 • rehabilitacja domowa,
 • pielęgniarska opieka długoterminowa.